Programowanie defensywne

Zanim zaczniesz uruchamiać program, powinieneś podjąć kroki, prowadzące do napisania kodu zawierającego dużo mniej błędów. Taki sposób programowania jest nazywany programowaniem defensywnym. Takie programowanie polega na odpowiednim komentowaniu błędów, wewnętrznym sprawdzaniu stanu procedur w trakcie procesu programowania. Nasze strony internetowe gdańsk wykorzystują wszystkie metody programowania. Sposób komentowania jest indywidualny dla każdego programisty, ale powinno być zgodne ze standardami. Jako minimum, programiści powinni opisywać przeznaczenie funkcji, klasy lub dołączanego pliku oraz zawsze komentować niejasne fragmenty kodu.
Do sprawdzania stanu funkcji, PHP, tak jak wiele języków wysokiego poziomu, posiada funkcję assert(). Funkcja assert() oblicza wartość przekazanego parametru i podejmuje określone akcje w przypadku, gdy jego wartość wynosi False. W PHP do funkcji assert() można przekazać zarówno ciąg jak i wartość Boolean. Jeżeli przekazany został ciąg, jest on wykonywany jako blok kodu PHP. Opcje asercji w pliku php.ini (assert.active, assert.warning, assert.bail, assert.callback i assert.quiet_eval) lub opcje przekazane jako parametr wywołania funkcji assert_options() definiują akcję jaką podejmuje funkcja assert().