Pasze i śruta sojowa w żywieniu zwierząt

IMG_1753Jesień to czas zmiany dawek pokarmowych. Zielonka pastwiskowa jest znacznie gorszej jakości, zmienia się skład botaniczny runi pastwiskowej, rośliny zawierają więcej włókna, a mniej białka, są zdrewniałe i mniej smakowite. Zmniejsza się więc ich pobieranie przez zwierzęta w czym pomaga śruta sojowa dodawana do wielu rodzajów pasz dla zwierząt. Krowa na pastwisku jest w stanie pobrać zielonkę w ilości odpowiadającej średnio 10% swojej masy ciała. Przy wysokiej wydajności, nawet w maju i czerwcu, kiedy jakość porostu jest najwyższa, pastwisko nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania krów.

Na przestrzeni lat wyraźnie zmienił się sposób planowania produkcji i podejmowania decyzji w gospodarstwach rolnych. Początkowo, przy braku infrastruktury informatycznej, wszelkie decyzje w zarządzaniu gospodarstwem podejmowane były na podstawie własnego doświadczenia producentów, konsultacji i porad znajomych, rodziny lub doradców rolnych.
Nie prowadzono żadnych ksiąg rozrachunkowych, zawierających informację o sposobach produkcji. Namiastką rozwiązania obecnego były ręczne systemy decyzyjne oparte na zapisach w księgach doradców rolnych oraz obliczeniach prowadzonych przy użyciu kalkulatorów.

Przykładowo, stosując zielonkę pastwiskową jako pasze podstawowe, uzyskuje się wydajność 5-10 kg mleka. Należy przyjąć, że na każdy kolejny litr mleka potrzeba 0,45-0,50 kg paszy treściwej (mieszanka jęczmienia, owsa i otrąb pszennych). Przy zastosowaniu kiszonki z kukurydzy o zawartości 35% SM (jako podstawowej paszy objętościowej), wydajność mleka wzrasta do 15-20 kg, co pozwala na znaczne zmniejsze nie udziału pasz treściwych. To jednak tylko ogólna zasada.

Zakup i późniejsza eksploatacja nowych maszyn i urządzeń do gospodarstwa rolniczego powinny przyczynić się do zwiększenia produktywności, poprawy organizacji produkcji, terminowości realizacji zabiegów, jak również do polepszenia warunków i bezpieczeństwa pracy rolników. Poza potrzebą, o racjonalności zakupu maszyn decydować będą również koszty ich użytkowania. Tę racjonalność należy pojmować jako efektywne użytkowanie technicznych środków pracy, generujące określone korzyści dla gospodarstwa rolniczego.

Zadaniem racjonalnego żywienia jest dostarczenie organizmowi wszystkich składników odżywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach. Do prawidłowego wzrostu i funkcjonowania nasz organizm potrzebuje pokarmów, które są źródłem energii, białek, tłuszczów, cukrów i witamin. Wymienione składniki pokarmowe pełnią różne funkcje: tłuszcze – to materiał zapasowy, białko, jest przede wszystkim składnikiem budulcowym komórek ciała, a sole mineralne i witaminy odgrywają rolę jako regulatory procesów życiowych.