Projekt aplikacji

W zależności od projektu, identyfikacja wymaganych funkcji aplikacji może wymagać wykonania sporej pracy. Wstępny podział aplikacji na moduły może uprościć ten proces. W aplikacji WWW modułami takimi mogą być współpraca z bazą danych, autoryzacja użytkownika, obsługa stanu, id. Po zdefiniowaniu zadań poszczególnych modułów należy w razie potrzeby podzielić je na mniejsze fragmenty i zapisać przeznaczenie każdego fragmentu. W małych aplikacjach dobrą strategią jest podział modułów na pliki kodu bądź klasy obiektowe.

Oprócz zdefiniowania wymagań funkcjonalnych aplikacji, należy rozważyć architekturę systemu. Należy tu pomyśleć o rodzaju stosowanego systemu zarządzania relacyjną bazą danych (SZRBD) i innych mniej oczywistych elementach, na przykład jak będą zorganizowane pliki kodu, jak radzić sobie ze zmianami, oraz czy niektóre moduły należy zakupić, czy też pisać je od początku. Mimo, że PHP może działać na wielu serwerach WWW i platformach systemowych, każda z takich kombinacji posiada indywidualne cechy. Należy poświęcić nieco czasu na zdefiniowanie powodów, dla których należy wybrać określony sprzęt i serwer. Ilość funduszy dostępnych na początku projektu rzadko jest dobrym powodem wyboru platformy. Wybór bazy danych jest równie istotny, jeżeli aplikacja ma być wysoce dynamiczna. Dodatkowo należy pomyśleć, czy serwer WWW i baza danych będą pracować na tym samym komputerze, czy osobno. W zależności od wielkości i charakteru aplikacji, może być to krytyczne zagadnienie.

Następnie, należy zaprojektować organizację kodu. Zdefiniuj konwencję nazywania plików i katalogów, co uprości identyfikację kodu. Wymyśl alternatywny plan na wypadek, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo zmian. Jeżeli przewidujesz występowanie zmian, napisz aplikację lokalizującą zmiany w kilku modułach a buforującą resztę. Taki typ projektowania jest istotny szczególnie, gdy korzystasz przy tworzeniu aplikacji z narzędzi pochodzących z innych źródeł lub oprogramowania w wersji beta. Tworzenie zastępników takiego kodu jest łatwe do zaimplementowania i w dłuższym okresie czasu umożliwia łatwiejsze utrzymanie aplikacji.

Na koniec należy zadecydować, które moduły aplikacji zostaną stworzone przy pomocy gotowych narzędzi pochodzących od zewnętrznych dostawców. Decyzja „tworzyć czy kupić” jest dosyć skomplikowana. W zależności od harmonogramu projektu, możesz nie i mieć wystarczająco dużo czasu, aby dostatecznie przetestować dostępne narzędzia. Jednak możesz również nie mieć wystarczająco dużo czasu na stworzenie ich od początku. Aby zmniejszyć wpływ tej decyzji na projekt można stworzyć własne funkcje pośrednie ukrywające implementację.

Właściwe zaprojektowanie aplikacji wymaga czasu. W przypadku dobrego systemu faza projektowania zajmuje 20 do 30 procent czasu tworzenia systemu (McConnell, 1993). Trzeba pamiętać, że ten czas jest zużywany na projektowanie wysokiego poziomu, do projektowania szczegółów implementacji również potrzebny jest czas.

Jedna myśl nt. „Projekt aplikacji

Dodaj komentarz