Testowanie oprogramowania

Zwykle testowanie nie jest pomijane, ale często jest przeprowadzane przypadkowymi metodami. Tak jak w przypadku innych projektów, testowanie aplikacji WWW powinno zawierać testowanie na różnych poziomach: testowanie funkcji, testowanie modułów oraz testowanie integracyjne. Testowanie każdego modułu powinno być odpowiednio zaplanowane. Z testami związany jest określony zbiór oczekiwań i wymagań. W małych projektach testowanie może wymagać jedynie wymyślenia kilku prostych przypadków użycia aplikacji a następnie sprawdzenie każdego przypadku. Profesjonalne strony internetowe mogą zawierać moduły, które zajmują się jedynie testowaniem, ale każdy z programistów powinien być odpowiedzialny za dostarczenie testerom dostatecznie dużo danych, aby ich praca była efektywna. Każdy twórca kodu powinien również być odpowiedzialny za testowanie swoich modułów na poziomie funkcji lub strony.

Uruchamianie jest ostatnim etapem w procesie tworzenia aplikacji, ponieważ w momencie, gdy następuje uruchamianie powinny być ukończone procesy projektowania, programowania i część testowania. Uruchamianie może być przeprowadzane w trakcie każdej z fazie testowania jako część tego procesu. Wszystkie zmiany wprowadzone do kodu w trakcie procesu uruchamiania powinny zostać ponownie przetestowane na wszystkich poziomach testowania, ponieważ zmiany mogły wprowadzić nowe błędy.

Uruchamianie powinno być gruntownym procesem przeznaczonym do identyfikacji źródła problemu. Nie powinno być prostym łataniem, które naprawi błędne przypadki, ale nie zapewni trwałego rozwiązania. Każdy, kto bierze udział w testowaniu powinien znać źródło problemu w momencie, gdy stwierdza się usunięcie problemu. Znalezienie źródła problemu powoduje stworzenie kompletnego rozwiązania zamiast obchodzenia problemu. W zależności od natury problemu, czasami czasowe rozwiązania mogą być wystarczające, ale muszą zostać odpowiednio udokumentowane. Rozwiązywanie problemów powinno brać pod uwagę priorytety.

W tej książce prawdopodobnie nie zostanie opisane wszystko na temat prawidłowej inżynierii programowania. Najważniejsze jest, aby pamiętać, że inżynieria programowania jest równie ważna w aplikacjach WWW jak w pozostałych aplikacjach oraz o tym, ze właściwe stosowanie zasad inżynierii może ograniczyć nakład pracy wymagany przy uruchamianiu. Następna część zawiera opis kilku technik i narzędzi specyficznych dla aplikacji PHP.

Dodaj komentarz